Kerstpakketten voor kinderen in weeshuis Haifa

      Mede dankzij  steun van Stichting…

Voedselbank Haifa “Compassion Ministery”

/
  “Want Ik had honger en jij hebt Mij te eten gegeven,…